Gmina wejherowo

Aktualności

Budżet Gminy Wejherowo uchwalony!

28 grudnia odbyła się XIV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Jej najważniejszym punktem było uchwalenie budżetu Gminy na rok 2012 oraz wręczenie statuetek  „Gryfa Kaszubskiego”,  najwyższych odznaczeń przyznawanych przez Gminę Wejherowo.

 

 

 

 

 

Po wyczerpującym uzasadnieniu budżetu, dokonanym przez Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło oraz zaopiniowaniu go przez przewodniczących poszczególnych komisji, został on przyjęty przez radnych jednogłośnie. Dochody Gminy ustalono w wysokości 66.719.800 zł, a wydatki na poziomie 77.883.595 zł. Wśród zaplanowanych na 2012 r. wydatków, największa suma, bo niemal 29 mln złotych przeznaczona zostanie na potrzeby szeroko rozumianej oświaty. Ponad 25% przyszłorocznych nakładów przeznaczono natomiast na zadania inwestycyjne, w tym na budowę kanalizacji sanitarnej w Gościcinie oraz prace projektowe kanalizacji w Bolszewie, Kąpinie, Gościcinie i Łężycach. Ponadto za niemal 4 mln zł zrealizowane zostaną prace, związane z przebudową dróg gminnych. Uroczystego charakteru minionej sesji nadało wręczenie Czesławowi Drewie i Stanisławowi Janke statuetek Gryfa Kaszubskiego za szczególne osiągnięcia dla Gminy Wejherowo. Pan Stanisław Janke to jeden z najznakomitszych pisarzy kaszubskich, poetów i dziennikarzy. Jest autorem wielu publikacji, pisanych zarówno w języku polskim jaki i kaszubskim. W swoim imponującym dorobku posiada m.in. tomiki poetyckie, utwory prozatorskie, reportaże, biografie i przekłady. Jednym z jego najznakomitszych dzieł jest przekład „Pana Tadeusza” na język kaszubski, za który w 2010 r. otrzymał statuetkę „Gryfa Literackiego”. Pan Czesław Drewa jest prezesem firmy Hydroinstal Drewa, z siedzibą w Bolszewie, wieloletnim działaczem społecznym, filantropem, postacią, która w szczególny sposób przysłużyła się mieszkańcom zarówno Bolszewa, jak i całej gminy Wejherowo. Jest osobą skromną i pracowitą. Swoim zaangażowaniem w życie społeczne, troskę o dobro wspólne, a przy okazji wzorowym prowadzeniem  przedsiębiorstwa stanowi wzór obywatelskiej postawy dla innych. Za obywatelską postawę wyróżnienie otrzymał również Rafał Łeppek z Gościcina. W czerwcu tego roku udzielił on pomocy przedmedycznej poszkodowanemu w wyniku pobicia sąsiadowi. Dyplom i statuetkę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odebrał tego dnia również Kazimierz Herbik, były wieloletni sołtys Ustarbowa. W sesji uczestniczył poseł na Sejm Jerzy Budnik, który wyraził uznanie Radzie z powodu jednoznacznego przyjęcia  ambitnego, racjonalnego i realnego zarazem budżetu. Szczególny wymiar miała również obecność rodziny nieżyjącego, wieloletniego pracownika Urzędu Gminy i radnego powiatu Kazimierza Grubby, którego imieniem nazwano jedną z ulic Gowina.