Gmina wejherowo

Aktualności

Bolszewo zagłosowało jako ostatnie

Ostatnie spotkanie z wiosennego cyklu zebrań sołeckich odbyło się  21 kwietnia w Bolszewie. Na nowego sołtysa mieszkańcy w drodze głosowania tajnego wybrali p. Edmunada Biangę. Przed dokonaniem wyboru, sprawozdanie ze swojej pracy na rzecz sołectwa zdał dotychczasowy gospodarz. Mieszkańcy mieli także okazję wysłuchać podsumowania prac wykonanych w Bolszewie, które przedstawił Wójt Henryk Skwarło. Po wyborze nowego składu rady sołeckiej, zebrani omówili priorytetowe dla miejscowości problemy.

sołtys Bolszewa: Edmund Bianga

Rada sołecka:

1. Marek Klas
2. Beata Nowicka
3. Waldemar Bach
4. Anita Groth