Gmina wejherowo

Aktualności

Bolszewo pięknieje w oczach!

Podczas gdy większość sołectw ostatecznie zakończyło wiosenne porządki, w Bolszewie praca nadal wre. Z inicjatywy sołtysa jeszcze 27 maja członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, radna Beata Nowicka oraz radni sołeccy porządkowali teren w okolicach skrzyżowania ulic Zamostnej i drogi krajowej nr 6 oraz plac przed kaplicą na ul. Długiej. Wspólnymi siłami wyrównali teren, postawili kilkanaście gazonów, posadzili krzewy oraz posiali trawę. Dzięki temu strategiczny komunikacyjnie punkt w Bolszewie stał się prawdziwą wizytówką gminy podziwianą zarówno przez okolicznych mieszkańców, jak i licznie przejeżdżających tędy turystów.
Organizatorzy sprzątania dziękują Panu Jerzemu Groth z Bolszewa za dostarczenie ziemi, właścicielom szkółki ogrodniczej Flora za znaczny upust przy zakupie krzewów oraz strażakom z OSP Bolszewo za podlanie uporządkowanego terenu.