Gmina wejherowo

Aktualności

Bożena Holka znowu sołtysem

Z udziałem niemal 70% uprawnionych mieszkańców, w miniony wtorek odbyło się wiejskie zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Nowym Dworze Wejherowskim. Oprócz sprawozdania z realizacji budżetu sołectwa w 2011 roku, najważniejszym punktem spotkania był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej.


 

Podczas zebrania tylko jednego kandydata na stanowisko sołtysa zaproponowali mieszkańcy Nowego Dworu Wejherowskiego. Ponad 70 osób, w imieniu całego sołectwa, po raz drugi zaufaniem obdarzyło Panią Bożenę Holka.
Wśród członków Rady Sołeckiej znaleźli się natomiast: Ewa Stuba, Wojciech Stuba i Roman Lejk. W trakcie spotkania przedstawione zostało również sprawozdanie wójta z działalności na terenie sołectwa w roku 2011. Tuż po nim mieszkańcy wyrazili swoją wdzięczność za działania wstrzymujące budowę w ich miejscowości planowanego przez miasto Wejherowo domu socjalnego oraz podziękowali za skuteczne odśnieżanie dróg podczas minionego sezonu zimowego. Zgłoszono też szereg postulatów, w tym uruchomienie komunikacji publicznej do Wejherowa w dni wolne i święta. Ponadto przyjęto plan finansowy sołectwa na 2012 rok.
W spotkaniu uczestniczyli również sekretarz Magdalena Lorek, doradca – pełnomocnik wójta Krzysztof Zabiegliński, kierownik Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Joanna Itrych oraz radny Stanisław Bieszk.