Gmina wejherowo

Aktualności

„Biała wstążka” przeciwko przemocy wobec kobiet

„Biała Wstążka” to międzynarodowy symbol przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Od 27 listopada do 10 grudnia tasiemkę tego właśnie koloru przypiętą do odzieży będą mieli mężczyźni, dla których ważne jest przesłanie tej wyjątkowej kampanii. Właśnie w ten sposób przyłączyli się do niej mężczyźni biorący udział w konferencji pt. „Wspieranie rodziny w kryzysie – Kampania Biała Wstążka oraz inne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodziny”, inaugurującej szereg przedsięwzięć w ramach tego projektu.

 

„Biała Wstążka” to międzynarodowy symbol przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Od 27 listopada do 10 grudnia tasiemkę tego właśnie koloru przypiętą do odzieży będą mieli mężczyźni, dla których ważne jest przesłanie tej wyjątkowej kampanii. Właśnie w ten sposób przyłączyli się do niej mężczyźni biorący udział w konferencji pt. „Wspieranie rodziny w kryzysie – Kampania Biała Wstążka oraz inne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rzecz rodziny”, inaugurującej szereg przedsięwzięć w ramach tego projektu.
W konferencji udział wzięli radni, sołtysi, dyrektorzy oraz pedagodzy i psychologowie szkół gminy Wejherowo, przedstawiciele policji, prokuratury oraz innych placówek pomocowych na co dzień współpracujących z wejherowskim GOPS-em. Wszyscy wysłuchali oni wykładów i wystąpień dotyczących m.in. aktywizacji społeczno – zawodowej w gminie Wejherowo, organizacji czasu młodzieży w Gminie, czy wyników badań „Przemoc w rodzinie w opinii uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Wejherowo”. Na koniec z wykładem „Przemoc domowa a kres życia – doświadczenie traumy pacjentów i ich rodzin w Puckim Hospicjum” wystąpił ks. dr Jan Kaczkowski, dyrektor puckiego hospicjum.
Centralnym punktem konferencji było jednak podsumowanie ogłoszonego ponad miesiąc temu plebiscytu „Biała Wstążka 2015”, w którym to mieszkańcy Gminy mieli wskazywać mężczyzn swoją postawą i codzienną działalnością świadczących o szczególnym zainteresowaniem problemem przemocy wobec kobiet. W tym roku komisja zgodnie przyznała, iż statuetka Białej Wstążki należy się Jackowi Chmielwskiemu – prokuratorowi Prokuratury Rejonowej w Gdyni, który w swojej dotychczasowej karierze zawodowej mocno związany był z działalnością na rzecz przeciwdziałania przemocy w gminie Wejherowo, a pomimo zmiany miejsca pracy nadal intensywnie współpracuje w tym zakresie z wejherowskim GOPS-em. Statuetkę laureatowi wręczyła dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ewa Zarębińska-Szczodra. Konferencja była również okazją do premiery spotu promującego kampanię „Białej Wstążki” w gminie Wejherowo.