Gmina wejherowo

Aktualności

Biała Wstążka 2017 –„Uczmy się pięknie różnić”

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Coroczna akcja ma na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu, wezwanie do zaprzestania dyskryminacji, czy choćby udzielania większego wsparcia kobietom, aby mogły na równych prawach uczestniczyć  zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym. Każdego roku w ramach tej  międzynarodowej akcji odbywa się największa na świecie kampania pn. „Biała Wstążka”. Akcja po raz pierwszy zorganizowana została w 1991 r. przez mężczyzn w Kanadzie, którzy poprzez założenie białej wstążki wyrazili swój sprzeciw dotyczący przemocy stosowanej wobec kobiet.

Właśnie z tej okazji, 24 listopada w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo w Bolszewie odbyła się konferencja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pn. „Uczmy się pięknie różnić”. Uroczystość rozpoczęła się od oficjalnego przywitania wszystkich gości przez dyrektor GOPS Ewę Zarębińską – Szczodrą, która od ponad 20 lat aktywnie przeciwdziała dyskryminacji poprzez inicjowanie lokalnych kampanii oraz projektowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Następnie, po wysłuchaniu przez uczestników konferencji wykładu prawnika Tomasza Juraszka „Problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu”, nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie Tomasz Nikrant przedstawił krótką historię kampanii Biała Wstążka.

Najistotniejszym punktem uroczystości było oczywiście podsumowanie konkursu „Biała Wstążka” 2017. Bezapelacyjnym zwycięzcą tegorocznej edycji plebiscytu okazał się Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie asp. szt. Ryszard Rychert, który niejednokrotnie pomagał kobietom reagując na wszelkie formy przemocy i dyskryminacji wobec nich. Wyróżnienia  otrzymali także: dyrektor Szkoły Podstawowej w Gowinie Leszek Grabarczyk oraz pracownik Urzędu Gminy Janusz Kutyłowski. Nagrody wręczał zeszłoroczny laureat plebiscytu – kurator zawodowy Sądu Rejonowego w Wejherowie Grzegorz Józefczyk.

Na zdjęciu: Zwycięzca zeszłorocznej edycji konkursu Biała Wstążka – Grzegorz Józefczyk wręczający pamiątkowy dyplom nowemu tryumfatorowi – asp. szt. Ryszardowi Rychertowi

W konkursie na najlepszy spot reklamowy promujący całą kampanię I miejsce zajęły uczennice ZSP nr 4 w Wejherowie: Julia Ciskowska, Aliny Czech, Natalii Stenka, Justyny Chojnackiej, Klaudii Jeka, Marty Stefanowskiej oraz Magdaleny Witka. Natomiast za najoryginalniejszy i najciekawszy plakat uznano pracę autorstwa Oskara Zielińskiego, a na II miejscu ex aequo uplasowały się Julia Ciskowska i Natalia Stenka.

Na zdjęciu: Laureatki tegorocznego konkursu „Na najlepszy spot promujący Kampanię Biała Wstążka” – uczennice ZSP nr 4 w Wejherowie

Miłym akcentem spotkania było także złożenie wyrazów wdzięczności dla Szkoły Podstawowej w Gościcinie za aktywny udział w tegorocznej Kampanii Białej Wstążki  poprzez pomoc w realizacji spotu promującego. Wręczenia podziękowań na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej w Gościcinie Arkadiusza Malinowskiego dokonała dyrektor GOPS-u.

Na zdjęciu: Dyrektor GOPS Ewa Zarębińska – Szczodra składająca podziękowanie dyrektorowi SP w Gościcinie Arkadiuszowi Malinowskiemu

W spotkaniu udział wzięli również radni, sołtysi, dyrektorzy, pedagodzy i psychologowie szkół gminy Wejherowo, kuratorzy sądowi, przedstawiciele policji oraz innych placówek na co dzień współpracujących z wejherowskim GOPS-em.