Gmina wejherowo

Aktualności

Bezpieczni na drodze z bolszewskim klubem „Cyklista”

Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” z prezesem Edmundem Biangą tym razem zadbał o bezpieczeństwo na drodze najmłodszych uczestników ruchu. 26 listopada w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie odbyło się spotkanie dotyczące przypomnienia zasad prawidłowego poruszania się na drodze.

Bolszewski Klub Rowerowy „Cyklista” z prezesem Edmundem Biangą tym razem zadbał o bezpieczeństwo na drodze najmłodszych uczestników ruchu. 26 listopada w Samorządowej Szkole Podstawowej w Bolszewie odbyło się spotkanie dotyczące przypomnienia zasad prawidłowego poruszania się na drodze. Wzięło w nim udział niemal 600 uczniów klas 0-IV.

Rozpoczęło je krótkie wystąpienie dzieci, które zaprezentowały swoim kolegom prawidłowe wyposażenie roweru oraz właściwy sposób jego użytkowania. Następnie przeprowadzone zostały zawody w jak najkrótszym przejechaniu na rowerze krótkiego odcinka drogi.

Głównym punktem wizyty członków klubu „Cyklista” było wręczenie wszystkim odblaskowych opasek, a uczniom młodszych klas – odblaskowych misiów. Przypominamy, że od 31 sierpnia każdy pieszy poruszający się po zmroku w obszarze niezabudowanym zobowiązany jest do posiadania elementów odblaskowych. Przyczyniają się one do zwiększenia widoczności na drodze, a co za tym idzie znacznej poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

8

zobacz zdjęcia