Gmina wejherowo

Aktualności

Uwaga!

Wójt Gminy Wejherowo
podaje do publicznej wiadomości, 

że  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wejherowo,  Os. Przyjaźni nr 6, dnia 27 listopada 2015 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Wejherowo, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Wykaz ten  opublikowany  jest również  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo i lokalnej prasie.

Wykaz dot. następujących działek :

-nr 328 o pow. 100 m², położona w Bieszkowicach,
-nr 8/117 o pow. 107 m², położona w Kąpinie, ul. Franciszka Napierały,
-nr 8/118 o pow. 79 m², położona w Kąpinie, ul. Franciszka Napierały,
-nr 8/119 o pow. 95 m², położona w Kąpinie, ul. Franciszka Napierały.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach objętych wykazem można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska,
tel. 58 677 97 07.