Gmina wejherowo

Aktualności

Ankieta dla mieszkańców powiatu wejherowskiego.

Ankieta dla mieszkańców powiatu wejherowskiego badająca

zainteresowanie uzyskaniem bezzwrotnej dotacji do 40.000 zł

na otwarcie własnej działalności gospodarczej ze środków unijnych.

 

 

Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców powiatu wejherowskiego do wzięcia udziału w naszej ankiecie. Jej wypełnienie zajmie jedynie ok. 2-3 minuty. Informacje zamieszczone w niniejszej ankiecie są niezbędne do przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, który ma na celu wsparcie otwarcia przez mieszkańców naszego powiatu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji inwestycyjnej oraz cykl szkoleń, przygotowujących do funkcjonowania w biznesie. Warunkiem realizacji projektu będzie uzyskanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ankieta ma charakter anonimowy, jednak w przypadku wyrażenia zainteresowania otrzymaniem dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej prosimy o pozostawienie danych kontaktowych, w celu umożliwienia informowania przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie potencjalnych beneficjentów o możliwości ubiegania się o taką pomoc (opcja dobrowolna). Termin wypełniania ankiet to 31 marca br.

ANKIETA