Gmina wejherowo

Aktualności

TERMIN WNIESIENIA OPŁATY ZA POSIADANIE PSA

22 marca 2018

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty nie zmieniła się i wynosi 48 zł za 2018 r. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 ma...

Czytaj całość >>

Trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

22 marca 2018

W związku z trwającymi wiosennymi wystawkami odpadów wielkogabarytowych przypominamy, że wywóz realizowany jest wyłącznie z posesji, które zostaną zgłoszone do Urzędu Gminy pod nr tel. 58 ...

Czytaj całość >>

Informacja o ASF

22 marca 2018

Informacja w sprawie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). <<Czytaj więcej TUTAJ>> Informacja na temat odnotowany...

Czytaj całość >>

Wybory sołtysa Łężyc

21 marca 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo w sprawie zwołania zebrania wiejskiego dla wyboru Sołtysa Sołectwa Łężyce W związku z rezygnacją Pani Anny Boike z pełnienia obowiązków Sołtysa Soł...

Czytaj całość >>

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

19 marca 2018

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art...

Czytaj całość >>

Drużyna piłki ręcznej z Bolszewa w finale igrzysk wojewódzkich

16 marca 2018

Niezwyciężona okazała się drużyna ze Szkoły Podstawowej w Bolszewie, która wygrała turniej Półfinału Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Piłce Ręcznej Dziewcząt. Zawody rozegran...

Czytaj całość >>

Obwieszczenie dot. budowy sieci gazowej

16 marca 2018

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.1) art. 4 ust....

Czytaj całość >>

Obwieszczenie dot. budowy sieci gazowej

15 marca 2018

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.1) art. 4 ust....

Czytaj całość >>

Gminny Konkurs Recytatorski

14 marca 2018

W dniu 2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie odbył się Gminny Konkurs Recytatorski Poezji i Prozy Polskiej. Gospodarzem spotkania była dyrektor placówki, pani Ka...

Czytaj całość >>

Zarządzenie Wojewody Pomorskiego

12 marca 2018

Wojewoda Pomorski O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138) podaje się do...

Czytaj całość >>