Gmina wejherowo

Aktualności

Kolejny etap budowy kanalizacji za nami

4 sierpnia dokonano odbioru kanalizacji sanitarnej w Łężycach. Wybudowanych tam zostało blisko 3 km sieci kanalizacyjnej łączącej centralną część Łężyc z Rogulewem. Inwestycja objęłą także powstanie dwóch przepompowni ścieków. Wybudowany układ kanalizacyjny będzie mógł obsługiwać sąsiadujące nieruchomości, a w przyszłości będzie służył jako tranzyt ścieków z Rogulewa.

Inwestycja o wartości 2 mln zł, na mocy zawartych przez Gminę Wejherowo porozumień realizowana była przez PEWIK Gdynia ze środków przekazanych przez Ekodolinę.

W bezpośrednim przygotowaniu znajdują się także kolejne etapy budowy kanalizacji w Łężycach. Przewidujemy, że skanalizowanie znacznej części Rogulewa nastąpi w 2017r. Na podstawie dokumentacji projektowej sporządzonej przez Gminę Wejherowo, PEWIK Gdynia skutecznie pozyskał już dofinansowanie unijne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.