Gmina wejherowo

Aktualności

500 + Ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego na wniosek złożony w terminie od 1 kwietnia 2016r. do 1 lipca 2016 r. ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016 r.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po dniu 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzedzające.