Gmina wejherowo

Aktualności

25-lecie oddziału ZKP w Gościcinie

Jubileusz 25-lecia świętował, 24 czerwca, Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy, patronki miejscowej parafii. Tuż po niej, na placu przy kościele rozpoczął się kolejny już XXIV Festyn Kultury Kaszubskiej i Religijnej. Na uroczystość licznie przybyli parafianie, poczty sztandarowe z oddziałów: Banina, Brus, Chmielna, Dębogórza, Gdańska – Zarząd Główny, Gościcina, Helu, Kartuz, Lini, Redy, Rumii, Wierzchucina, poczty parafii Gościcino i Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie, prezesi i przedstawiciele oddziałów Banino, Luzino, Wejherowo i Władysławowo. Festyn zapoczątkował uroczysty przemarsz pocztów sztandarowych i wspólne odśpiewanie Hymnu Kaszubskiego przy akompaniamencie orkiestry z Luzina. Wszystkich przybyłych powitali ks. kanonik Stanisław Bach – proboszcz parafii w Gościcinie i Janina Borchmann – prezes ZKP w Gościcinie. Po koncercie Orkiestry Parafii M.B.R. z Luzina przyszedł czas na wystąpienia gości, którzy przekazali na ręce organizatorów wydarzenia gratulacje, kwiaty i upominki. Słowa uznania i serdeczne życzenia skierował na ręce proboszcza – wieloletniego prezesa ZKP i obecnej prezes Wójt Henryk Skwarło. W swoim wystąpieniu wójt podziękował za aktywną działalność zrzeszenia na terenie Gminy Wejherowo podkreślając, że organizacja może poszczycić się długoletnią historią, tradycją, podejmowaniem inicjatyw i działań z zakresu szerzenia znajomości kultury i języka kaszubskiego, czy organizacji licznych wydarzeń takich jak: festyny, spotkania z twórcami, konkursy, przeglądy i wyjazdy promujące kaszubszczyznę. Następnie głos zabrał Łukasz Grzędzicki – Wiceprezes Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, który odczytał list gratulacyjny od profesora Edmunda Wittbrodta – Prezesa Zarządu Głównego ZKP. Następnie wystąpili członkowie Rady Naczelnej w osobach: Kazimierz Klejna – senator RP, Andrzej Kass, Eugeniusz Pryczkowski i Kazimierz Formela. Podziękowania i upominki przekazały oddziały z Wejherowa, Dębogórza, Helu, Kartuz, Luzina, Wierzchucina i Władysławowa. Senator Kazimierz Klejna przekazał medal „W uznaniu zasług z okazji 25-lecia ZKP w Gościcinie” dla całego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie. Bogaty program wydarzenia zgromadził tłumy. Oprócz wspomnianej orkiestry wystąpiły zespoły regionalne: Zespół Pieśni i Tańca Marzëbiónczi z Szymbarka i Kaszubski Zespół Regionalny „Koleczkowianie” z Szemuda. Piosenki kaszubskie wykonały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górze, a grupa teatralna „Zbierańce” z Gminy Wejherowo przedstawiła obrzęd kaszubski zatytułowany „Ścinanie kani”. Na zakończenie wystąpił zespół „Da Capo al Fine” z Pucka. Wszyscy chętni mogli wykazać się poziomem swojej znajomości kaszubszczyzny w konkursie wiedzy kaszubskiej. Warto nadmienić, iż uroczystość 25-lecia ZKP była okazją do podziękowania wszystkim, którzy w szczególny sposób przyczyniają się do promocji kaszubszczyzny. Z tego powodu ks. Stanisław Bach i wójt Henryk Skwarło wręczyli pamiątki członkom zrzeszenia – foto księgi pt. „25-lat Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie” w opracowaniu Janiny Borchmann na podstawie Kronik Oddziału ZKP. Ks. proboszcz podziękowania i upominki wręczył sponsorom uroczystości: wójtowi Gminy Wejherowo Henrykowi Skwarło, sołtysowi z Gościcina Tadeuszowi Danilczykowi, radnemu Gminy Wejherowo Januszowi Gafka. Dla znakomitej widowni przygotowano kaszubskie przysmaki. Były stoiska odpustowe, zabawki, słodycze i różne pamiątki. XXII odsłonę Festynu Kultury Kaszubskiej i Religijnej należy uznać za historyczną.

Z historii ZKP o/Gościcino

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Gościcinie założono w 1993 roku. Jest to swoista organizacja kadrowa, złożona z najbardziej aktywnych społecznie mieszkańców Gościcina. Należy do niej 23 członków, wszyscy mają stroje regionalne i spotykają się co miesiąc na gościcińskiej plebani. Od 2001 roku oddział ma własny sztandar. Parafia i oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Gościcinie są organizatorami corocznych Festynów Kultury Kaszubskiej i Religijnej. Od 1994 do 2017 roku odbyły się 24 takie wydarzenia. Podczas tych festynów śpiewają i tańczą zespoły kaszubskie, występują zespoły o charakterze religijnym, odbywa się konkurs wiedzy o języku kaszubskim. Od 2006 roku ks. Stanisław Bach organizuje coroczne przeglądy kolęd, w tym kaszubskich, podczas których występują przedstawiciele najważniejszych wspólnot społecznych i kościelnych sołectwa i parafii w Gościcinie. Od 1994 roku oddział ZKP zorganizował kilkanaście występów teatrów kaszubskich. Ponadto zrzeszenie organizuje spotkania opłatkowe, spotkania z twórcami kaszubskimi, kuligi, wydarzenia rocznicowe związane z założeniem oddziału i „Drogę Krzyżową” w języku kaszubskim. Bardzo ważną i istotną formą działalności są wycieczki zarówno po Kaszubach, jak i po całym Pomorzu, ale także po Polsce i świecie. Znaczącą część tych wypraw zorganizowano do sanktuariów maryjnych. Oddział ZKP Gościcino od 2013 roku był współorganizatorem gminnego konkursu „Méster Bëlnégò Czëtaniô”. Od wielu lat, na niwie kaszubszczyzny, współpracuje z biblioteką i kołem kaszubskim. Tekst i fot.: J. Borchmann