Gmina wejherowo

Wznowienie ruchu na drodze Zelewo-Zamostne

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego informuje, że został skrócony czas obowiązywania zakazu ruchu pojazdów na drodze powiatowej nr 1451G (Kniewo-DK nr 6 – Luzino – Łebno) na odcinku Zelewo-Zamostne. Ruch pojazdów na tym odcinku został wznowiony w dniu 10 września 2018 r.

Czytaj więcej

Szpitale Pomorskie zapraszają POZ do udziału w projekcie

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. są w trakcie realizacji projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej pt: „Przeciwdziałanie Chorobom Naczyń Mózgowych”, finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Szpitale Pomorskie zapraszają do współpracy przy realizacji tego projektu. Korzyści z uczestnictwa w projekcie: podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników medycznych z POZ w zakresie chorób naczyń mózgowych, odpłatna […]

Czytaj więcej

Najzdolniejsi uczniowie otrzymali Nagrodę Wójta

62. uczniów i studentów z wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie kultury, nauki i sportu zostało uhonorowanych nagrodą Wójta Gminy Wejherowo. Coroczna uroczystość, tym razem miała miejsce w auli Szkoły Podstawowej w Bolszewie, gdzie w obecności dyrektor Katarzyny Paczoska, rodziców i nauczycieli wyróżnieni zostali uczniowie będący laureatami konkursów i olimpiad na szczeblu wojewódzkim, krajowym, a nawet międzynarodowym. […]

Czytaj więcej

Uczniowie z Bolszewa bezpiecznie dotrą do szkoły!

Ciąg pieszo-rowerowy o długości ok. 250 metrów wraz z kładką na rzece Bolszewce przy Szkole Podstawowej w Bolszewie został oficjalnie oddany do użytku. Odbiór tej strategicznej, zwłaszcza dla bezpieczeństwa uczniów szkoły, inwestycji odbył się w obecności Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło, radnego Janusza Daniszewskiego, dyrektor szkoły Katarzyny Paczoska oraz samych zainteresowanych czyli dzieci uczęszczających do […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

Agnieszka Ziegert z Gościcina obchodziła swoje 90. urodziny. Z tej okazji odwiedził ją Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z radnym Januszem Gafką. Delegacja złożyła Solenizantce serdeczne życzenia oraz wręczyła prezent, kwiaty i list gratulacyjny.  

Czytaj więcej

Dni otwarte stacji CEDRON

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zaprasza na Dni Otwarte na stacji uzdatniania wody CEDRON w Wejherowie. W programie: prezentacja w sali na I piętrze, zwiedzanie stacji, doświadczenia, warsztaty edukacyjne, które pozwolą  zobrazować działanie miasta pod ziemią. Zaplanowano wiele atrakcji zabawowych od mega baniek po konkursy tematyczne. W imieniu organizatorów zapraszamy. Więcej informacji na plakacie.

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

95. urodziny obchodziła Pani Józefa Storóż z Ustarbowa. Z tej okazji szacowną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z Panią sołtys Natalią Dampc. Delegacja złożyła Solenizantce serdeczne życzenia oraz przekazała prezent, kwiaty oraz list gratulacyjny.

Czytaj więcej

Przypomnienie terminów dotacje

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XLIII/527/2018 w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu ustnym

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Gościcinie, stanowiących własność Gminy Wejherowo przeznaczonych pod zabudowę usługową Informacje dot. nieruchomości i zasad przetargu: 1) Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki. W przypadku ewentualnej potrzeby okazania granic, nabywca dokona tego […]

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowościach: KĄPINO, KNIEWO, ORLE, WARSZKOWO, GNIEWOWO TERMIN ZBIÓRKI: 15 WRZEŚNIA 2018 R. Zbiórka jesienna zostanie przeprowadzona w formie tzw. „wystawek” sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 58 67 79 706, […]

Czytaj więcej

Sprawdź terminy zbiórki odpadów niebezpiecznych

TERMIN OBJAZDOWEJ ZBIÓRKI ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH – 21.09.2018 Harmonogram zbiórki: 9:00 – 9:30 Nowy Dwór Wejherowski – Szkoła Podstawowa 9:50 – 10:20 Gowino – Szkoła Podstawowa 10:40 – 11:10 Bolszewo – Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 13 (parking naprzeciwko przedszkola) 11:20 – 11:50 Orle – Szkoła Podstawowa, ul. Nadrzeczna 19 12:00 – 12:30 Góra – Szkoła Podstawowa […]

Czytaj więcej

Apel Pamięci w Białej

Jak co roku, upamiętniono miejsce walki i spoczynku żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców w Białej. Apelem pamięci i salwą honorową oddano hołd poległym za Ojczyznę w pierwszych dniach II wojny światowej.  Na cmentarzu w Białej zgromadziła się społeczność Gminy Wejherowo oraz okolic by uczcić pamięć żołnierzy. Obecni byli współorganizatorzy uroczystości: przedstawiciele 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w […]

Czytaj więcej

Zmodernizowano oświetlenie w gminie

Zakończyła się realizacja inwestycji związanej z modernizacją oświetlenia ulic i dróg w Gminie Wejherowo. W ramach zadania zmodernizowano 719 latarni drogowych (wymieniono oprawy sodowe na ledowe) oraz zmodernizowano oświetlenie parkowe, obejmujące 80 źródeł LED. Celem inwestycji była racjonalizacja zużycia energii elektrycznej, zmniejszenie nakładów przeznaczonych na oświetlenie i uzyskanie znaczącego efektu ekologicznego. W rezultacie przeprowadzone prace […]

Czytaj więcej

Pary małżeńskie świętowały jubileusze

Jak co roku, mieszkańcy z Gminy Wejherowo świętowali wspólnie jubileusze długoletniego pożycia małżeńskiego. Na zaproszenie Wójta Gminy Wejherowo Henryka Skwarło na uroczystość przybyło około 40 par. Spotkanie odbyło się 6 września w Rajskiej Górze. Najstarsze stażem pary Państwa Cymann z Nowego Dworu Wejherowskiego i Państwa Sawickich z Kniewa obchodziły odpowiednio swoją 67. i 68. rocznicę […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

96 lat skończyła Pani Marianna Kubacka z Kąpina. Z tej okazji szacowną Jubilatkę odwiedził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło i sołtys wsi Grażyna Baran. Delegacja złożyła Solenizantce serdeczne życzenia i wręczyła kwiaty, prezent i list gratulacyjny.

Czytaj więcej

Jednostki OSP otrzymały nowoczesny sprzęt

Nowoczesny sprzęt ratowniczy przekazano jednostom OSP z terenu gminy Wejherowo. Spotkanie odbyło się przy remizie OSP w Gościcinie 30 sierpnia br. i rozpoczęło się pokazem działań ochotników strażaków z Gościcina, Orla i Kniewa. Dzięki środkom z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z Funduszu Sprawiedliwości do Ochotniczych Straży Pożarnych przekazano dofinansowany z w/w środków sprzęt […]

Czytaj więcej

Odbiór prac konserwatorskich w Górze

Wczoraj odebrano prace budowlano-konserwatorskie w kościele parafialnym w Górze. Komisja konserwatorska, w skład której wchodził Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, stwierdziła dobrą jakość wykonanych prac w ramach programu prac konserwatorsko-renowacyjnych ścian wewnętrznych kościoła. Gmina Wejherowo co roku dofinansowuje tego typu prace. W tym roku na ten cel przyznała dotację w wysokości 30 tys. zł.

Czytaj więcej

Stacja w Pętkowicach zmodernizowana – lepsze parametry dostawy wody dla mieszkańców

W ostatnim czasie wykonano modernizację na gminnej stacji uzdatniania wody w Pętkowicach. Prace polegały na montażu nowego mieszacza wodno-powietrznego. Urządzenie to zastąpiło użytkowany wcześniej aerator o mniejszej przepustowości. Dzięki przeprowadzonym pracom polepszą się parametry dostawy wody dla odbiorców. Modernizacja umożliwia podawanie większej ilości wody do systemu wodociągowego, co jest szczególnie ważne podczas okresów suszy. Ujęcie […]

Czytaj więcej

Nowy rok szkolny witaliśmy w Gowinie

Za nami gminna inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Uroczystości odbyły się 3 września w rozbudowanej Szkole Podstawowej w Gowinie. Na zaproszenie dyrektora szkoły Leszka Grabarczyka i Rady Pedagogicznej na spotkanie przybyli Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, przedstawiciele Gminy Wejherowo z Wójtem Henrykiem Skwarło, radni, sołtysi, przedstawiciele związków zawodowych i wykonawców rozbudowy szkoły, a także dyrektorzy, nauczyciele i […]

Czytaj więcej