Gmina wejherowo

Informacja: „Czyste Powietrze Pomorza (edycja 2018) na terenie Gminy Wejherowo”

  Informujemy, iż zgodnie z oficjalną informacją Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkurs „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) został unieważniony. Poniżej zamieszczamy link do informacji opublikowanej na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: https://wfos.gdansk.pl/wiadomosci/uniewaznienie-konkursu-czyste-powietrze-pomorza WFOŚ Pismo z 03.07.2018  

Czytaj więcej

Piknik edukacyjny w Gościcinie

Programowanie, nauka, eksperyment – to kilka wybranych słów-kluczy, które określają to, co działo się podczas wyjątkowego pikniku. W dniach 24-25 maja uczniowie Szkoły Podstawowej w Gościcinie mieli okazję uczestniczyć w festiwalu naukowym. Dzieci z wielkim entuzjazmem, radością i zaangażowaniem korzystały z bogatego programu edukacyjnego. W ramach wydarzenia przygotowano 6 różnych stanowisk, wielkie bańki mydlane, dmuchane […]

Czytaj więcej

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Rodzaj wspieranych zadań publicznych Gminy Wejherowo i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację: UPOWSZECHNIANIE KULTURY […]

Czytaj więcej

Dzień Mamy i Taty w gminnym przedszkolu

Przedszkolaki z gminnego przedszkola w Gościcinie zaprosiły swoich rodziców na przedstawienie przygotowane specjalnie z okazji Dnia Mamy i Taty. Każda grupa wiekowa zaprezentowała swoje umiejętności wokalne, recytatorskie i taneczne w wyjątkowych wystąpieniach. Wszystkich przybyłych gości witała dyrektor placówki Lucyna Wenta. Dzieci dostarczyły swoim widzom niezapomnianych wrażeń, wielu wzruszeń i powodów do uśmiechu. Rodzice odwdzięczyli się […]

Czytaj więcej

Kaszubskie Zielone Świątki tradycyjnie w Zbychowie

Zielone Świątki, obchodzone w niedzielę Zesłania Ducha Świętego, wpisały się na stałe w kalendarz uroczystości gminy Wejherowo. Tym razem przypadły one na 20 czerwca i tradycyjnie odbyły się w Zbychowie. Na wspólne świętowanie przybyli poseł na Sejm RP Kazimierza Plocke, Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady Miasta Redy Kazimierz Okrój oraz radni i sołtysi […]

Czytaj więcej

Kolonie letnie dla uczniów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO W SPRAWIE ORGANIZACJI W 2018 ROKU KOLONII LETNICH DLA UCZNIÓW – MIESZKAŃCÓW GMINY WEJHEROWO Kolonie dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VII odbędą się w terminie od 30 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r. Kolonie dla uczniów klas gimnazjalnych odbędą się w terminie od 14 lipca 2018 r. […]

Czytaj więcej

OSP Gościcino z nową strażnicą

Tegoroczne obchody „Dnia Strażaka” w Gminie Wejherowo miały charakter historyczny i wyjątkowy. 19 maja podczas gminnych obchodów święta lokalnych bohaterów przekazano do użytku rozbudowany i zmodernizowany budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie. Inwestycja trwała przeszło dwa lata, a jej wartość wyniosła ponad 2 mln zł. Modernizacja objęła przebudowę, nadbudowę i rozbudowę budynku straży wraz z […]

Czytaj więcej

Informacja dla mieszkańców Gowina

SZANOWNI MIESZKAŃCY GOWINA  W ZWIĄZKU Z UTRZYMUJĄCYM SIĘ BRAKIEM ZNACZĄCYCH OPADÓW DESZCZU URZĄD GMINY WEJHEROWO ZWRACA SIĘ Z PROŚBĄ  O OGRANICZENIE  ZUŻYCIA WODY DLA CELÓW INNYCH NIŻ BYTOWE  I PODLEWANIE OGRODÓW W GODZINACH WIECZORNYCH (PO 22.00)

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

Nowa taryfa za wodę i ścieki

W dniu 18 maja 2018 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku  opublikował decyzję zatwierdzającą taryfę za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą w najbliższych trzech latach dla odbiorców obsługiwanych przez Gminę Wejherowo. Nowa taryfa obowiązuje od 26 maja 2018 roku. Treść taryfy dostępna jest poniżej: https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gdansku-taryfy/decyzja-nr-gd-ret-070-230-d-2018-sb.html Powyższa taryfa dotyczy wyłącznie […]

Czytaj więcej

Komunikat dla Mieszkańców Kąpina

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie informuje mieszkańców, że w ramach trwającej kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania wody w Kąpinie zakończono proces montażu głównych urządzeń technologii uzdatniania wody. Na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium stwierdzono prawidłowość pracy nowych urządzeń uzdatniania wody. Potwierdzono też prawidłową jakość wody w systemie wodociągowym. W związku z tym – na podstawie badań […]

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów zielonych

W związku z zapytaniami Mieszkańców uprzejmie przypominamy podstawowe zasady segregacji odpadów zielonych. Do odpadów zielonych powstających na nieruchomościach zamieszkałych objętych zbiórką organizowaną przez Gminę zaliczamy: skoszoną trawę, liście, gałęzie (rozdrobnione, pocięte). Do pojemników lub worków na odpady zielone nie wrzucamy: resztek żywności, odpadów kuchennych, darni, ziemi, kamieni, wygrabionych razem z trawą i liśćmi kamieni, gruzów, […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

Maria Omiecińska z Gowina Jadwiga Mikołaszek z Bolszewa 15 maja Pani Maria Omiecińska z Gowina celebrowała 90 urodziny. Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedził Wójt Henryk Skwarło oraz radny Gowina Kazimierz Kendziora . Zaś 16 maja swoje 92 urodziny obchodziła Pani Jadwiga Mikołaszek. Szacownej jubilatce życzenia złożyli Wójt Henryk Skwarło razem z radnymi Bolszewa Urszulą Block […]

Czytaj więcej

Jubileusz 40-lecia kapłaństwa ks. Stanisława Bacha

Ksiądz kanonik Stanisław Bach obchodził jubileusz 40-lecia kapłaństwa. Z tej okazji 13 maja została odprawiona uroczysta msza św. Na uroczystości, które odbyły się w parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gościcinie, przybyło wielu dostojnych gości i liczne grono parafian. Jubilat otrzymał list gratulacyjny z podziękowaniami i życzeniami od wójta gminy Wejherowo Henryka Skwarło. W […]

Czytaj więcej

Potrójne szczęście rodziców z Góry

Do takich narodzin dochodzi raz na ponad sześć tysięcy ciąż. Właśnie taki los na loterii wygrali Państwo Grochowscy z Góry, którzy na początku marca tego roku powitali na świecie Paskala, Patrycję i Apolonię. Trojaczki dołączyły do dwojga starszego rodzeństwa dając rodzicom aż pięć powodów do wyjątkowego  szczęścia.   Dzieci urodziły się zdrowe więc stosunkowo szybko […]

Czytaj więcej