Gmina wejherowo

Flagi narodowe dla mieszkańców

Flagi na stulecie  W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę , Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wystąpił z inicjatywą przekazania mieszkańcom flag narodowych. Flagi zostały przekazane sołtysom wszystkich miejscowości w naszej gminie. Zaopatrzone są w drzewce i gotowe do wywieszenia. Mamy nadzieję, że będą służyć mieszkańcom przez cały obecny rok jubileuszowy. Pozwolą one […]

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów zielonych

Urząd Gminy Wejherowo Informuje o zasadach zbiórki odpadów zielonych Podstawowym systemem odbioru odpadów zielonych zbieranych selektywnie będzie wywóz bezpośrednio z przed posesji w terminach zorganizowanego odbioru w okresie ich powstawania (odbiór w okresie kwiecień – listopad). Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo odpady zielone winny być gromadzone w pojemnikach o […]

Czytaj więcej

Przyłącz się do kanalizacji

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu […]

Czytaj więcej

UWAGA! ZMIANA TERMINÓW WYWOZU ODPADÓW

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO  Informujemy, że z uwagi na przypadające dni wolne od pracy tj. 1 maja (wtorek) oraz 3 maja (czwartek) w dniach od 28 kwietnia do 5 maja br. wystąpią przewidziane w harmonogramach wywozu odpadów komunalnych zmiany dnia wywozu Szczegóły zmian: data miejscowość / ulice frakcja odbieranych odpadów 28.04.2018 r. (sobota) KĄPINO, OSADA […]

Czytaj więcej

Ogólnokrajowa kampania „Dumni z Polski”

„POLAK MAŁY” Zostaliście rodzicami w 2018 r. ? Gratulacje! Pochwalcie się swoim szczęściem! Nasza Gmina Wejherowo bierze udział w ogólnokrajowej kampanii „Dumni z Polski”, zorganizowanej z okazji stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W ramach kampanii przygotowany zostanie pamiątkowy wirtualny album ze zdjęciami dzieci urodzonych w tym wyjątkowym, jubileuszowym roku. Możecie pochwalić się swoim dzieckiem. Niech […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.[1]) art.4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

Wójt Henryk Skwarło wsparł akcję sadzenia lasu

Sto drzew z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości posadzili samorządowcy, leśnicy i okoliczni mieszkańcy w Leśnym Ogrodzie Botanicznym „Marszewo” w Gdyni. Z racji bliskiego sąsiedztwa z Łężycami, wśród ochotników znalazł się również Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który kolejny raz w tym roku wziął udział w tego typu inicjatywie, organizowanej tym razem przez Nadleśnictwo […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E  Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 18-04-2018 r. złożony […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

20 marca Pani Józefa Piekarska z Gościcina celebrowała 90 urodziny. Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedził Wójt Henryk Skwarło, radny Zenon Pieper i sołtys z Gościcina Tadeusz Danilczyk. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Pani Józefie życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów

20 kwietnia Pani Liliana Morzycka z Orla celebrowała swoje 92 urodziny . Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedził Wójt Henryk Skwarło wraz z radnym Arturem Czają. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Pani Lilianie życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.  

Czytaj więcej

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

UWAGA MIESZKAŃCY GMINY WEJHEROWO Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: BOLSZEWO TERMIN ZBIÓRKI: 28 KWIETNIA 2018 R. Zbiórka wiosenna zostanie przeprowadzona w formie tzw. „wystawek” sprzed posesji po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Wejherowo adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 58 67 79  […]

Czytaj więcej

Konsultacje społeczne Nadleśnictwa Gdańsk

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Gdańsku ogłasza rozpoczęcie procesu konsultacji społecznych w związku z wystąpieniem do FSC o zgodę (derogację) na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC, który zawiera substancję czynną – diflubenzuron niezalecaną przez FSC. Konieczność ogłoszenia konsultacji społecznych w tej sprawie wynika z przepisów Polityki Pestycydowej Międzynarodowej Organizacji Forest Stewardship Council A.C. […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E  Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

XLI Sesja Rady Gminy Wejherowo

XLI Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo. Gościem specjalnym ostatnich obrad był Poseł na Sejm Kazimierz Plocke, który podzielił się z radnymi i sołtysami gminy Wejherowo aktualnym stanem prawnym i informacjami dotyczącymi zbliżającymi się wyborami samorządowymi. W swoim wystąpieniu docenił również wyjątkową sprawność działania i wyróżniającą się na tle […]

Czytaj więcej