Gmina wejherowo

Galeria Jubilatów

29 marca Pani Aniela Hirsz z Bolszewa celebrowała swoje 90. urodziny. Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedził Wójt Henryk Skwarło wraz z radnym Wojciechem Kuzielem i sołtysem Edmundem Biangą. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent oraz list gratulacyjny. Pani Anieli życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.

Czytaj więcej

Rowerowy Maj z gminą Wejherowo

Gmina Wejherowo przystąpiła do kampanii, organizowanej co roku przez miasto Gdańsk, ,,Rowerowy Maj 2018 „. Celem kampanii jest promowanie aktywności fizycznej, zrównoważonej mobilności, w tym w szczególności aktywności rowerowej. Kampania dedykowana jest przedszkolom i szkołom podstawowym. Gmina Wejherowo wyłoniła szkołę podstawową w Bolszewie do udziału w tegorocznej edycji. Na koordynatorów gminnych wybrano Przewodniczącego Komisji Kultury […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu postanowienia w sprawie podjęcia postępowania  Stosownie do: 10 oraz art. 49, art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) 53 ust. 1 ustawy z […]

Czytaj więcej

Gościcino – zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miejscowości: GOŚCICINO obszar sektora I (od DK nr 6 na północ) ulice: Brzozowa, Kochanowska, Malinowa, Jagodowa, Jeżynowa, Borówkowa, Antoniego Groth, Cisowa, Cyprysowa, Jaśminowa, Jarzębinowa, Na Stoku, Astrowa, Górna, Storczykowa, Lawendowa, Lęborska – numery parzyste, Wejherowska – numery parzyste, Mickiewicza, Konopnickiej, Sójkowa, Majkowskiego, Kopernika, Sosnowa, Wiśniowa, […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E  Działając na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257), w  sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na wniosek z dnia 07-03-2018 r. (uzupełniony w dniu 20-03-2018 […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.[1]) 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

O B W I E S Z C Z E N I E Stosownie do: 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1257 z późn. zm.) 4 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym […]

Czytaj więcej

Odbiór ulicy Orzechowej w Bolszewie

20 marca odbył się oficjalny odbiór ulicy Orzechowej w Bolszewie. Jest to kolejne rozwiązanie drogowe mające na celu zmniejszenie ruchu samochodowego na ul. Zamostnej. Dzięki nowemu połączeniu między ulicami Długą i Wspólną do ulicy Słonecznej, mieszkańcy stale rozrastającego się osiedla przy ul. Parkowej będą mogą szybciej dostać się choćby do drogi krajowej nr 6. W […]

Czytaj więcej

XL Sesja Rady Gminy Wejherowo

21 marca w Urzędzie Gminy Wejherowo odbyła się XL Sesja Rady Gminy Wejherowo. Podczas obrad przyjęto 19 uchwał. Zanim przystąpiono do głosowania, Wójt Gminy Henryk Skwarło przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W części właściwej radni dyskutowali nad projektami uchwał w sprawach: nadania nazw ulicom w miejscowości Bolszewo, Gościcino i w miejscowości Nowy Dwór […]

Czytaj więcej

Gościcińska szkoła nowych technologii

Szkoła Podstawowa w Gościcinie pierwszy dzień wiosny – 21 marca – powitała organizując piknik naukowy. Dzień Nowych Technologii w Edukacji był odpowiedzią na apel Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej. W przedsięwzięciu udział wzięły dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I – VII wraz z rodzicami. Pod opieką doświadczonej kadry nauczycieli dzieci miały okazję nie […]

Czytaj więcej

TERMIN WNIESIENIA OPŁATY ZA POSIADANIE PSA

Przypominamy, że w Gminie Wejherowo obowiązuje opłata od posiadania psa. Wysokość opłaty nie zmieniła się i wynosi 48 zł za 2018 r. Opłatę wpłaca się z góry, bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku na rachunek Gminy Wejherowo nr: 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915 lub u inkasentów.  Dopuszcza się możliwość wpłaty w […]

Czytaj więcej

Trwa zbiórka odpadów wielkogabarytowych

W związku z trwającymi wiosennymi wystawkami odpadów wielkogabarytowych przypominamy, że wywóz realizowany jest wyłącznie z posesji, które zostaną zgłoszone do Urzędu Gminy pod nr tel. 58 677 97 06. Jednocześnie informujemy, że wywozowi podczas wystawek nie podlega wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.  Wywóz tego rodzaju odpadów z nieruchomości zamieszkałych można zamówić w dowolnym terminie w  […]

Czytaj więcej

Informacja o ASF

Informacja w sprawie Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF). <<Czytaj więcej TUTAJ>> Informacja na temat odnotowanych przypadków. <<Czytaj więcej TUTAJ>>

Czytaj więcej