Gmina wejherowo

Ogłoszenie Wójta Gminy Wejherowo

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo dla fragmentów wsi Góra i Ustarbowo Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 […]

Czytaj więcej

Galeria Jubilatów 2018

27 lutego Małgorzata Łaga z Gościcina celebrowała 93 urodziny. Z tej okazji szacowną jubilatkę odwiedził Wójt Henryk Skwarło. Solenizantka otrzymała kwiaty, prezent, list gratulacyjny oraz kalendarz na 2018 rok. Pani Małgorzacie życzymy zdrowia oraz pogody ducha na każdy dzień.

Czytaj więcej

Zabezpiecz swój wodomierz przed mrozem!

W związku ze zdarzającymi się przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych w okresie zimowym przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur. Obowiązek taki nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), które w § 116 mówi: zestaw wodomierza głównego, na połączeniu […]

Czytaj więcej

MPZP dla Orla wyłożony do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wejherowo  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Orle w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z […]

Czytaj więcej

Młodzież z Bolszewa poznała tajniki plecionkarstwa

W ostatnim czasie niecodzienną niespodziankę dla dzieci uczęszczających na zajęcia świetlicowe w szkole podstawowej w Bolszewie przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich. Otóż, 22 lutego w szkolnej świetlicy, panie z KGW Bolszewo zorganizowały dla tamtejszej młodzieży warsztaty z tworzenia wikliny papierowej. Zajęcia o charakterze plastyczno – florystycznym były ciekawym sposobem zarówno na rozbudzenie umiejętności manualnych dzieci, jak […]

Czytaj więcej

Terminy zbiórki odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin zbiórki odpadów wielkogabarytowych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wejherowo. Odbiór odpadów wielkogabarytowych nastąpi po wcześniejszym zgłoszeniu adresu nieruchomości, z której ma nastąpić wywóz odpadów. Zgłoszenia przyjmowane są przez Urząd Gminy Wejherowo najpóźniej do czwartku przed planowanym terminem odbioru – tel. 58 67 79 706 lub e-mail: sekreteriat@ug.wejherowo.pl, rbianga@ug.wejherowo.pl. <<Harmonogram […]

Czytaj więcej

Uwaga awaria w Łężycach!

W związku z awarią na sieci wodociągowej i koniecznością jej usunięcia w dniu dzisiejszym tj. 23.02.2018r., nastąpi przerwa w dostawie wody w części Łężyc (wieś i Leśnie Osiedle). Przewidywany czas usunięcia awarii – godz. 15. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej

Zgłoś się do projektu „Morze pracy w pomorskim”

Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w projekcie „Morze pracy w pomorskim. Budowanie kariery zawodowej osób bezrobotnych z województwa pomorskiego”. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa mieszkańców województwa pomorskiego. Szczegółowe informacje znajdują się na plakacie i w ulotce informacyjnej: czytaj więcej. 

Czytaj więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo

XXXVIII Sesja Rady Gminy Wejherowo odbyła się 21 lutego w Urzędzie Gminy Wejherowo. Obrady rozpoczęło sprawozdanie Wójta Gminy Wejherowo z działalności w okresie międzysesyjnym, po którym radni przystąpili do głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Wśród nich znalazły się przede wszystkim projekty związane z nieruchomościami, gospodarką przestrzenną oraz oświatą. Te ostatnie zdominowały dyskusję, gdyż wprowadzają najwięcej zmian. […]

Czytaj więcej

Dotacje na podłączenie do kanalizacji – krok po kroku

Urząd Gminy Wejherowo informuje, że o dofinansowanie na przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej można się ubiegać w ciągu 6 miesięcy od oddania do użytku sieci kanalizacyjnej, do której przyłącze będzie włączone według poniższego trybu: Dofinansowanie przekazywane będzie w formie dopłaty do kosztów realizacji w/w zadania, po jego zakończeniu. W celu uzyskania dotacji zachęcamy wszystkich […]

Czytaj więcej

Edmund Bianga zwycięzcą powiatowego etapu plebiscytu „Osobowość roku 2017”

Miło nam poinformować, że sołtys Bolszewa Edmund Bianga został zwycięzcą powiatowego etapu plebiscytu Dziennika Bałtyckiego „Osobowość roku 2017” w kategorii „samorządność i społeczność lokalna”. Laureaci wybierani byli osobno w Gdańsku, Gdyni, Sopocie oraz w pomorskich powiatach. O ostatecznym zwycięstwie zadecydowała liczba oddanych głosów przez mieszkańców. Sołtys Edmund Bianga serdecznie dziękuje za wszystkie oddane na niego […]

Czytaj więcej

MPZP dla południowego fr. Gościcina wyłożony do publicznego wglądu

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wejherowo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowego fragmentu wsi Gościcino, na obszarze pomiędzy linią kolejową i ulicą Słoneczną, w Gminie Wejherowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w zakresie działek o nr ewid. 99, 100, 389/114, 323/185, 323/186, 323/187, 323/188, 323/189, 323/184, 335/7, 335/8, 335/9, 335/10, […]

Czytaj więcej

Informacja o obowiązku przyłączenia do kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. 2017 poz. 1289 ze zm.) właściciele nieruchomości, w pobliżu których przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci. Ustawa przewiduje, że z obowiązku tego zwolnieni są właściciele […]

Czytaj więcej

Przerwa w dostawie wody w Gościcinie

Informujemy, że w związku z prowadzonymi pracami remontowo-eksploatacyjnymi przez PEWIK Gdynia Sp. z o. o. na sieci wodociągowej w rejonie ulic: Brzozowej,  Jagodowej, Malinowej, Jeżynowej, Kochanowskiej, ul. Równej, ul. Wiejskiej, ul. Handlowej, ul. Klimka, ul. Na Wzgórzu, ul. Polnej, ul. Gruntowej, w dniu 28.02.2018 r. w godzinach 8:00 – 12:00, nastąpi wstrzymanie dostawy wody. PEWIK […]

Czytaj więcej

Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Wejherowo zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/330/2017 Rady Gminy Wejherowo z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska ogłasza nabór wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Rodzaj inwestycji objętej naborem: […]

Czytaj więcej