Gmina wejherowo

XXXV Sesja Rady Gminy Wejherowo

29 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wejherowo odbyła się XXXV Sesja Rady Gminy Wejherowo. Główne tematy obrad dotyczyły spraw związanych z planowaniem przestrzennym i gospodarką nieruchomościami. Radni przyjęli uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kąpino oraz w sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi […]

Czytaj więcej

Kolejna droga gminna wyasfaltowana

W minionym tygodniu oddano do użytku kolejny utwardzony odcinek drogi gminnej. 22 listopada dokonano odbioru ul. Jana Pawła II w Gościcinie. W ramach tego zadania wykonano nawierzchnię asfaltową o długości niespełna 450 m i szerokości 5,5 m, a także wyniesienie skrzyżowania wraz z chodnikami. Wykonawcą była firma Kruszywo Sp. z o.o. Koszt tej inwestycji wyniósł […]

Czytaj więcej

Największa drogowa inwestycja 2017 roku oficjalnie oddana do użytku!

27 listopada dokonano uroczystego otwarcia ulicy Kazimierza Grubby łączącej Gościcino z Gowinem. Tym samym zakończono realizację trzeciego, a zarazem ostatniego, etapu budowy drogi gminnej pomiędzy Sopieszynem, Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem, jako nowego połączenia drogowego okalającego Miasto Wejherowo. Wykonawcą inwestycji była firma Kruszywo Sp. z o.o.  W ramach zadania zrealizowano: budowę ul. K. Grubby od skrzyżowania […]

Czytaj więcej

Biała Wstążka 2017 –„Uczmy się pięknie różnić”

25 listopada obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet. Coroczna akcja ma na celu uświadomienie opinii publicznej skali tego problemu, wezwanie do zaprzestania dyskryminacji, czy choćby udzielania większego wsparcia kobietom, aby mogły na równych prawach uczestniczyć  zarówno w życiu społecznym, jak i politycznym. Każdego roku w ramach tej  międzynarodowej akcji odbywa się największa na […]

Czytaj więcej

Seniorzy z Nowego Dworu Wejherowskiego świętowali w szkole

Liczna reprezentacja najstarszych mieszkańców Nowego Dworu Wejherowskiego 24 listopada stawiła się w tamtejszej szkole, by wspólnie uczcić swoje wyjątkowe święto. Naturalnie udziału w wydarzeniu nie mógł odmówić sobie Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, który wraz z sekretarzem Ryszardem Stachurskim złożyli przybyłym najserdeczniejsze życzenia, a najstarszym gościom – Barbarze Brun i Franciszkowi Bieszkowi wręczyli symboliczne wiązanki […]

Czytaj więcej

Międzysołeckie obchody święta seniorów

Wspólne obchody Halloween, Mikołajek i innych polskich i międzynarodowych świąt, to w ostatnim czasie w Warszkowie i Osłoninie (gm. Puck) tradycja.  Nie inaczej było podczas międzysołeckich obchodów Dnia Seniora. 23 listopada na zaproszenie sołtys Doroty Formeli odpowiedzieli zarówno najstarsi mieszkańcy Warszkowa, jak i zaprzyjaźniona reprezentacja partnerskiego sołectwa. Uroczystość rozpoczęła msza święta, którą w świetlicy odprawił […]

Czytaj więcej

Sprawdź terminy dofinansowań do kanalizacji sanitarnej!

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że o dofinansowanie na podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z § 2 ust. 2 Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Wejherowo na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska – załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Wejherowo nr XXVIII/330/2017 z dnia 22 marca 2017r. w sprawie zasad, trybu […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w formie wsparcia w roku 2018 zadań publicznych Gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. A. Rodzaj wspieranych zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację w roku […]

Czytaj więcej

Gwiazda TVN-u w bolszewskiej bibliotece

Kojarzony głównie z działalności literackiej, a ostatnio również i charytatywnej, współprowadzący popularnego talent show „Mam talent” – Szymon Hołownia był gościem wieczorku literackiego w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo. Wyjątkowo skromny propagator katolicyzmu przy okazji wizyty w Bolszewie promował swoją książkę „Jak robić dobrze”, przedstawiającą nieznane oblicza Afryki, w której od wielu lat pomaga potrzebującym za […]

Czytaj więcej

Mieszkańcy wzięli udział w I Gminnym Dyktandzie

17 listopada, w bibliotece w Bolszewie, młodzież i dorośli mieli okazję zmierzyć się z zawiłościami języka polskiego i zasad ortografii. Tego dnia odbyło się pierwsze gminne dyktando zorganizowane przez Bibliotekę i Centrum Kultury Gminy Wejherowo. Dyktando przeprowadził Dariusz Rekosz, pisarz i animator kultury. Uczestnicy pisali tekst dotyczący 25-lecia emisji serialu „Nad Niemnem”. W oczekiwaniu na […]

Czytaj więcej

Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo z rolą filmową!

Po całej serii oryginalnych występów, m.in. w magazynie porannym stacji TVN, popularnym talk show czy na międzynarodowym festiwalu Opener w Gdyni nadszedł czas na …wyzwania filmowe! Naturalnie i na takie gotowa była muzyczna chluba naszej gminy czyli Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, która z niezmiennym entuzjazmem wzięła udział w zdjęciach do filmu „Miłość jest wszystkim” w […]

Czytaj więcej

Uwaga Mieszkańcy Sopieszyna!

Informujemy, iż w czwartek 23 listopada w miejscowości Sopieszyno, na skrzyżowaniu ulic Długiej i Klonowej, będzie prowadzona wycinka gałęzi. Ruch pieszych w tym obszarze będzie utrudniony. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Czytaj więcej

Dzień Pracownika Socjalnego 2017

21 listopada obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego. Z tej okazji Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło wraz z Sekretarzem Gminy Ryszardem Stachurskim podziękowali wszystkim pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za codzienny trud w służbie mieszkańcom naszej gminy. Składając życzenia Wójt przekazał na ręce dyrektor GOPS-u Pani Ewy Zarębińskiej-Szczodrej kwiaty, a wszystkim pracownikom róże. Podczas spotkania zwrócono uwagę […]

Czytaj więcej

Seniorzy z Kąpina z wizytą u proboszcza

Kilkudziesięciu najstarszych mieszkańców Kąpina również i w tym roku wzięło udział w kameralnym spotkaniu, zorganizowanym z okazji międzynarodowych obchodów Dnia Seniora. Zaproszeni goście wspólne świętowanie rozpoczęli mszą świętą, odprawioną przez proboszcza parafii w Kąpinie, ks. Wojciecha Niemczyka. Znany z ogromnej gościnności duszpasterz, z niekrywaną radością zaprosił wyjątkowych gości w progi plebanii, gdzie sołtys Grażyna Baran […]

Czytaj więcej

Halowa Liga Sołecka rozpoczęła sezon!

19 listopada w Hali Widowiskowo – Sportowej w Bolszewie odbyła się inauguracja sezonu Halowej Ligi Sołeckiej Gminy Wejherowo 2017/2018. Podobnie jak w ubiegłym roku do rywalizacji zgłosiło się 7 zespołów złożonych z piłkarzy zamieszkujących Gminę Wejherowo. Wszystkie wyniki będą na bieżąco zamieszczane w zakładce aktualności sportowe. Organizatorami ligi są Gmina Wejherowo oraz radny Wojciech Kuziel. […]

Czytaj więcej

BKR Cyklista uczcił 5-lecie klubu

19 listopada Bolszewski Klub Rowerowy Cyklista świętował 5-lecie swojego istnienia. Wydarzenie rozpoczęło się od gorącego powitania gości przez zarząd stowarzyszenia. Podczas uroczystości członkowie klubu i zaproszeni goście wzajemnie podziękowali sobie za współpracę, wręczając prezenty i pamiątkowe statuetki. Wśród przybyłych znaleźli się m.in.: Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma (jednocześnie członek […]

Czytaj więcej