Gmina wejherowo

„Nowe horyzonty” z aprobatą radnych

12 października odbyła się kolejna Sesja Rady Gminy Wejherowo. XXIII obrady zorganizowano w nowej sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Urzędu przy ul. Transportowej 1 w Wejherowie. Czyli w tym samym miejscu, gdzie znajdują się Referaty Finansowy oraz Spraw Obywatelskich, a docelowo przeniesione zostać mają też pozostałe. W przestronnej Sali, tuż po dokonanym przez Wójta […]

Czytaj więcej

Kolejne sołectwa uczciły Dzień Seniora

Nie tak dawno, bo 20 października na Starym Kontynencie obchodzono Europejski Dzień Seniora. Natomiast, miesiąc później w naszym kraju również celebrowano to święto pn. Ogólnopolski Dzień Seniora. Nie inaczej jest też w Gminie Wejherowo, gdzie poszczególne sołectwa, corocznie w okresie jesiennym świętują Dzień Seniora.

Czytaj więcej

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WEJHEROWO

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778  z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i […]

Czytaj więcej

Zabezpiecz instalację wodociągową przed mrozem

W związku ze zdarzającymi się w uprzednich latach przypadkami zamarzania instalacji wodociągowych w okresie zimowym przypominamy o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.  Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.), które w § 116. mówi: […]

Czytaj więcej

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy Wejherowo uprzejmie przypomina, że od dnia 01.01.2017 r. ulegają zmianie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana została wprowadzona w taki sposób, aby nie było konieczne ponowne składanie deklaracji. Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, który uprzednio zadeklarował opłatę, otrzyma wraz z doręczeniem decyzji podatkowej ws. wysokości podatku od nieruchomości, również informację o nowej wysokości opłaty. Celem uniknięcia […]

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy pozyskają dofinansowania

24 listopada w Filii nr 1 Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo miało miejsce spotkanie informacyjne dotyczące rozwoju działalności gospodarczej. Organizatorem zajęć było Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż. Szkolenie odbyło się w ramach działania 1.1.2: Zwiększanie konkurencyjności sektora mikro i małych firm.  Tematyka spotkań dotyczyła m.in. zasad ubiegania się o dofinansowanie, kwalifikowalności kosztów, wypełniania dokumentów aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników. W trakcie […]

Czytaj więcej

Uwaga mieszkańcy Warszkowa!

Informujemy, że na specjalny wniosek Gminy Wejherowo 28 października 2016 r. Rada Powiatu Wejherowskiego zdecydowała o zmniejszeniu opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy dla mieszkańców Warszkowa wymieniających dokumenty w związku z nadaniem nazw ulic. Na mocy uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego nr V/XXIV/244/16 dla mieszkańców Warszkowa zmniejszono opłaty za wydanie:  1) dowodu rejestracyjnego o […]

Czytaj więcej

UWAGA! nielegalne opróżnianie zbiornika skutkuje karą!

W ostatnim czasie zwiększyła się ilość zgłoszeń związanych z uciążliwością odorową z kanalizacji sanitarnej na terenie Gościcina. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających problem zarówno w Urzędzie Gminy jak i w Spółce PEWIK Gdynia, uciążliwość odorowa związana jest z przepompowywaniem w godzinach wieczornych i nocnych nieczystości ciekłych z nieruchomości wyposażonych w zbiorniki do ich gromadzenia do […]

Czytaj więcej

Nie żyje długoletni sołtys wsi Gniewowo

Z głębokim smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Śp. Karola Walkowiakawieloletniego sołtysa wsi Gniewowo,zasłużonego samorządowca, oddanego społecznika  RODZINIE szczere wyrazy współczuciaskładają Wójt Gminy Wejherowo ze współpracownikamiorazPrzewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy Wejherowo

Czytaj więcej