Gmina wejherowo

Uwaga właściciele nieruchomości letniskowych

Zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami) właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych i stałych są obowiązani do udokumentowania korzystania z usług wywozowych, poprzez okazanie umów i dowodów uiszczania […]

Czytaj więcej