Gmina wejherowo

Debata nad nowelizacją Strategii rozwoju Gminy Wejherowo

Debata nad nowelizacją Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wejherowo odbyła się 26 lutego w Dworku „Rajska Góra” w Górze. Najważniejszymi punktami spotkania była ocena realizacja Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Wejherowo na lata 2006-2021, przeprowadzona przez dr inż. Ryszarda Zarudzkiego oraz wspólne wypracowanie wstępnej koncepcji rozwoju Gminy na lata 2014 – 2021.  

Czytaj więcej

Ratownicy ćwiczyli na lodzie w Bieszkowicach

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa na lodzie odbyły się 24 lutego na jeziorze Zawiat w Bieszkowicach. Ich celem było nauczenie ratowników-wolontariuszy zasad zachowania się na zamarzniętych akwenach, samoratownictwa oraz udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wyniku załamania się pokrywy lodowej.    

Czytaj więcej

356. rocznica śmierci Jakuba Wejhera

  Obchody 356. rocznicy śmierci Jakuba Wejhera świętowali w niedzielę 24 lutego mieszkańcy Wejherowa. W ramach uroczystości odbyła się msza św. w kościele pw. św. Anny pod przewodnictwem gwardiana klasztoru, o. Daniela Szustaka i złożenie kwiatów w krypcie klasztornej. Wraz z wieloma delegacjami, kwiaty pod pomnikiem założyciela Grodu Wejhera złożyli także Wójt Gminy Wejherowo Henryk […]

Czytaj więcej

Tak bawiliśmy się podczas ferii !!!

Taniec, warsztaty kulinarne, lodowisko, tworzenie animacji poklatkowej, zajęcia malarskie, rzeźbiarskie, malowanie na szkle, nauka pierwszej pomocy, tworzenie biżuterii to tylko część zajęć, w jakich podczas minionych ferii brały udział dzieci i młodzież z terenu Gminy Wejherowo.  

Czytaj więcej

Uwaga, potrzebna pomoc!

19 lutego doszło do pożaru domu Justyny i Łukasza Majkowskich z dwójką dzieci, z ul. Szkolnej  w Orlu. Rodzina bardzo ucierpiała. Mieszkanie nie nadaje się do zamieszkania. Ministranci z kościoła parafialnego w Orlu w najbliższą niedzielę, po każdej Mszy Św. będą zbierali ofiary, które zostaną przekazane poszkodowanej rodzinie. Potrzebne są również materiały budowlane, szczególnie kable elektryczne, tynki, farby, […]

Czytaj więcej

Wieści z UG Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo  ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych Gminy Wejherowo. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2013 na […]

Czytaj więcej

Wieści z UG Wejherowo

Informujemy, iż od pierwszego lipca odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych, odbierane będą przez podmiot wyłoniony w trybie przetargowym przez Gminę. Opłaty za usługę w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo wnoszone będą natomiast bezpośrednio na konto urzędu. Przypominamy, iż dotychczasowe umowy zawarte przez mieszkańców z firmami wywozowymi winny z dniem 1 lipca stracić moc […]

Czytaj więcej

Konkurs ofert dla Organizacji Pozarządowych

  Wójt Gminy Wejherowo  ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Wejherowo Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. […]

Czytaj więcej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wejherowo!

Od dnia 1 lipca 2013 r. odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych odbierane będą przez podmiot wyłoniony przez Gminę. Opłaty za usługę w zakresie określonym uchwałą Rady Gminy Wejherowo wnoszone będą na konto urzędu.   Z DNIEM 30 CZERWCA 2013 r. WINNY PRZESTAĆ OBOWIĄZYWAĆ DOTYCHCZASOWE UMOWY ZAWARTE PRZEZ MIESZKAŃCÓW Z FIRMAMI WYWOZOWYMI. PROSIMY WYPOWIEDZIEĆ SWOJE […]

Czytaj więcej

Wieści z Urzędu Gminy Wejherowo

    W związku z wprowadzanymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia mieszkańców, że wystąpi do Rady Gminy Wejherowo o dokonanie niezbędnych korekt w przyjętej przez Radę uchwale, dotyczącej metody i wysokości stawki za odbiór odpadów oraz wzoru deklaracji. Jednocześnie informuje się, że nastąpi zmiana terminu składania […]

Czytaj więcej