Gmina wejherowo

Uwaga studenci!

Na podstawie porozumienia Związku Gmin Pomorskich z ATENEUM – Szkołą Wyższą zawartego w dniu 26.06.2012r., studenci wywodzący się z gmin stowarzyszonych w ZGP mogą ubiegać się o 5% bonifikatę w opłacie za czesne przez cały okres studiów na tej uczelni. Aktualnie rozpoczęła się rekrutacja studentów na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2012/13

Czytaj więcej

Maluchy otrzymały wyprawki

49 uczniów, którzy we wrześniu rozpoczną naukę w Szkole Podstawowej w Nowym Dworze Wejherowskim otrzymało wyprawki szkolne. Wyjątkowe upominki podarował wychowankom tamtejszej szkoły Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.  

Czytaj więcej

Pierwsi uczniowie skorzystali z projektu ABC

Za nami kolejny rok szkolny a zarazem pierwszy rok realizacji programu „ABC nauki – wyrównywanie szans edukacyjno – rozwojowych dzieci klas I- III szkół podstawowych gminy Wejherowo”. Dotychczas w projekcie uczestniczyło ponad 400 dzieci z terenu gminy Wejherowo, we wrześniu liczba ta zwiększy się o ponad 200 osób!

Czytaj więcej

Salezjańskie Centrum w Kniewie

Ogromny budynek powstający na miejscu dawnej szkoły podstawowej w Kniewie budził emocje mieszkańców naszej gminy od ponad 10 lat. Po oficjalnym otwarciu, jakie odbyło się 21 czerwca, to jak wygląda i komu będzie służył nie stanowi już tajemnicy.    

Czytaj więcej

XIX Sesja Rady Gminy Wejherowo

Po raz ostatni przed wakacjami radni spotkali się w Dworku Drzewiarza na kolejnej Sesji Rady Gminy Wejherowo. Podjęto na niej kilkanaście uchwał, dotyczących m.in. udzielenia pożyczki na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gościcinie.    

Czytaj więcej

Piękna wieś wybrana!

Wiemy już które sołectwo w Gminie Wejherowo zasłużyło sobie w tym roku na tytuł Pięknej Wsi. Między innymi dzięki staraniom sołtysa – Franciszka Laddacha – to mieszkańcy Orla mogą poszczycić się tym, że mieszkają w najpiękniejszym zakątku Gminy.

Czytaj więcej

Bożena Holka znowu sołtysem

Z udziałem niemal 70% uprawnionych mieszkańców, w miniony wtorek odbyło się wiejskie zebranie sprawozdawczo – wyborcze w Nowym Dworze Wejherowskim. Oprócz sprawozdania z realizacji budżetu sołectwa w 2011 roku, najważniejszym punktem spotkania był wybór sołtysa i Rady Sołeckiej.

Czytaj więcej

Takiej kaczki jeszcze nie było!

Większość tzw. normalnych ludzi traktuje ją jako kolejnego zwariowanego „przebierańca” w stroju wielkiego, żółtego ptaka. Dla prawdziwych wyznawców mangi to prawdziwa artystka, która udowodniła, że w sztuce naśladowania postaci z ulubionych japońskich komiksów nie ma sobie równych.    

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Czytaj więcej

Lokalna Grupa Działania

Zarząd Województwa Pomorskiego informuje o możliwości składania za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania (LGD) „Kaszubska Droga” wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Czytaj więcej