Gmina wejherowo

Aktualności

KOMUNIKAT! Dotyczy: naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców

KOMUNIKAT

Dotyczy: naboru wniosków na przyznanie dofinansowania do zadań związanych z modernizacją pieców

 

W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 8 maja 2018 r. Wójt Gminy Wejherowo informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie został przedłużony do dnia 29.06.2018 r. lub do czasu wyczerpania puli środków w ramach naboru.

Rodzaj inwestycji objętych naborem:

  • ograniczenie emisji spalin i/lub zużycia opału w piecach zasilanych paliwem stałym poprzez ich modernizację

 

Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje o naborze:

Wsparcie dla mieszkańców na unowocześnienie źródeł ciepła