Gmina wejherowo

Aktualności

Warunki przyłączenia do sieci gazowej

Szanowni Mieszkańcy,

w związku z realizowanym w gminie Wejherowo programem ” Czyste Powietrze Pomorza”,  zachęcamy do podjęcia konkretnych działań w celu wymiany szkodliwych dla zdrowia systemów grzewczych i przyłączania swoich nieruchomości do istniejącej na terenie gminy Wejherowo sieci gazowej.

Poniżej prezentujemy mapę udostępnioną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. , na której zaznaczone są ulice, wzdłuż których biegnie sieć gazowa.

Informujemy również, że nadal trwają prace realizowane przez PSG Sp. z o.o. nad rozbudową sieci gazowej w gminie Wejherowo. W latach 2018 – 2019 inwestycje w tym zakresie przewidziane są w następujących miejscowościach:

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych jest zobowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw lub energii.

Etapy procesu przyłączeniowego:

1. Złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej przez Klienta.
  Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej

2. Określenie warunków przyłączenia do sieci gazowej przez PSG Sp.z o.o.
3. Złożenie wniosku o zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej przez Klienta
4. Zawarcie umowy o przyłączenie do sieci gazowej pomiędzy PSG Sp. z o.o. a Klientem.
5. Realizacja umowy o przyłączenie.

 

Wnioski można składać w siedzibie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku – Gazownia w Rumi, ul. Hodowlana 21 od pon. – pt. w godzinach od 7.00 – 15.00. Tel. 679 96 00.